Vítejte na webu Kulturní spolek Hrbatý hrozen Pivní slavnosti a karneval
Domů  ·  Osobní nastavení  ·  Diskusní fórum  ·  Galerie  

  Moduly
· Domů
· Přidat článek
· Archiv článků
· Diskusní fórum
· Galerie
· Zajímavé odkazy + sponzoři
· Různé informace
· Napsali o nás
· Připomínky a náměty
· Ke stažení

  Kalendář akcí
květen 2019
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
21.06.2019
Pivní slavnosti

Akce spolku
Ostatní akce

  Předpověď počasí
Počasí
Diskusní fórum

 
  Control Panel
 
Osobní nastaveníOsobní nastavení   Přihlásit se pro kontrolu soukromých zprávPřihlásit se pro kontrolu soukromých zpráv   PřihlášeníPřihlášení FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny 
 
 

Obsah fóra Hrbatý hrozen

FAQ
  Registrace a pihlen
Pro se nemohu pihlsit?
Je vbec poteba se registrovat?
Pro jsem automaticky odhlen?
Jak zabrnm, aby se moje uivatelsk jmno objevilo v seznamu prv pihlench?
Zapomnl jsem heslo!
Zaregistroval jsem se, ale nemohu se pihlsit!
V minulosti jsem se zaregistroval, ovem nyn se nemohu pihlsit?!
 
  Uivatelsk nastaven
Jak zmnm svoje nastaven?
asy jsou patn!
Zmnil jsem asov psmo, ale je to stle patn!
Mj jazyk nen na seznamu!
Jak zobrazm obrzek pod uivatelskm jmnem?
Jak zmn svoje zaazen?
Kdy kliknu na e-mailov odkaz uivatele, jsem vyzvn k pihlen!
 
  Vkldn pspvk
Jak vlom tma do fra?
Jak zmnm nebo smau pspvek?
Jak pidm podpis k mmu pspvku?
Jak vytvom hlasovn?
Jak zmnm nebo smau hlasovn?
Pro se nemohu dostat k fru?
Pro nemohu hlasovat v anket?
 
  Formtovn a typy pspvk
Co je BBCode?
Mu pouvat HTML?
Co to jsou smajlky?
Mohu pidvat obrzky?
Co to jsou oznmen?
Co to jsou dleit tmata?
Co to jsou uzamen tmata?
 
  Uivatelsk rovn a skupiny
Kdo jsou administrtoi?
Kdo jsou modertoi?
Co jsou uivatelsk skupiny?
Jak se mohu zapojit do uivatelsk skupiny?
Jak se stanu modertorem uivatelsk skupiny?
 
  Soukrom zprvy
Nemu poslat soukrom zprvy!
Dostvm nechtn soukrom zprvy!
Dostal jsem spamov a obtn e-mail od nkoho z fra!
 
  Zleitosti okolo phpBB 2
Kdo napsal tento program?
Pro nen k dispozici funkce X?
Koho mm kontaktovat ohledn obtnch e-mail nebo prvnch zleitost fra?
 
 

 

 
     
  Pro se nemohu pihlsit?
U jste se zaregistrovali? Ped pihlenm je nutn se nejdve registrovat. Byla vm na fru zakzna innost (v takovm ppad se tato skutenost zobraz)? Pokud ano, kontaktujte administrtora a ptejte se na dvody. Pokud jste se registrovali, nebyli jste z fra vyloueni a stle se nemete pihlsit, znovu zkontrolujte pihlaovac jmno a heslo. Obvykle toto bv ten problm a pokud nen, kontaktujte administrtora, mon m chybn nastaven fra.
Návrat nahoru
 
     
  Je vbec poteba se registrovat?
Nemuste. Ve je na administrtorovi fra, zda je poteba se registrovat ke vkldn pspvk. Samozejm, e registrace vm d pstup k ostatnm slubm nedostupnm anonymnm uivatelm, jako nap. postaviky, soukrom zprvy, posln e-mail uivatelm, pihlen do skupin, atd. Vele vm tedy registraci doporuujeme. Zabere to jen pr chvil.
Návrat nahoru
 
     
  Pro jsem automaticky odhlen?
Pokud nezakrtnete tlatko Pihlsit automaticky pi pt nvtv, budete pihleni jen po dobu prce na fru. Toto m zabrnit zneuit vaeho tu nkm jinm. Abyste zstali pihleni, zakrtnte toto polko, kdy se pihlaujete. Toto ovem nedoporuujeme, kdy se pihlaujete z veejnho potae, nap. v knihovn, internetov kavrn, univerzit atd.
Návrat nahoru
 
     
  Jak zabrnm, aby se moje uivatelsk jmno objevilo v seznamu prv pihlench?
Ve vaem nastaven najdte monost Skrt vai ptomnost ve fru, pokud tuto monost zvolte budete viditeln jen pro administrtory nebo sami sob. Budete potni jako skryt uivatel.
Návrat nahoru
 
     
  Zapomnl jsem heslo!
Nepanikate! Vae heslo meme obnovit. V tomto ppad zmknte na pihlaovac strnce tlatko Zapomnl jsem svoje heslo, pokraujte dle instrukc a tm ihned budete pihleni
Návrat nahoru
 
     
  Zaregistroval jsem se, ale nemohu se pihlsit!
Nejprve zkontrolujte, e zadvte sprvn uivatelsk jmno a heslo. Pokud jsou v podku, pak se mohla odehrt jedna z nsledujcch dvou vc. Pokud je umonna podpora COPPA a klikli jste pi registraci na odkaz ... a je mi mn ne 13 let, budete muset nsledovat zaslan instrukce. Pokud toto nen ten ppad, pak v et mus bt aktivovn. Nkter fra vyaduj aktivaci vech novch registrac, bu Vmi, nebo administrtorem ped tm, ne se budete moci pihlsit. Kdy jste se registrovali, byli byste k tomuto vyzvni. Pokud vm byl zasln e-mail, nsledujte instrukce v nm obsaen, pokud jste tento email neobdreli, ujistte se, e vmi zadan emailov adresa je platn. Jednm dvodem, pro se aktivace pouv, je zmenit monost vskytu nedoucch uivatel, kte se sna pouze obtovat. Pokud si jste jisti, e e-mailov adresa, kterou jste pouili je platn, kontaktujte administrtora fra.
Návrat nahoru
 
     
  V minulosti jsem se zaregistroval, ovem nyn se nemohu pihlsit?!
Nejpravdpodobnj dvody: zadali jste chybn uivatelsk jmno nebo heslo (zkontrolujte e-mail, kter jste obdreli pi registraci) nebo administrtor z njakho dvodu smazal v et. Pokud je to ten druh ppad, pak jste mon nevloili dn pspvek. Je to obvykl, e se pravideln odstrauj uivatel, kte nim nepispli, aby se zmenila velikost databze. Zkuste se zaregistrovat znovu a zapojte se do diskuz.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Jak zmnm svoje nastaven?
Vechna vae nastaven (pokud jste registrovni) jsou uloena v databzi. Ke zmn sta kliknout na odkaz Profil (obvykle se nachz v horn sti strnky, ale nemus to bt pravidlem). Takto si mete zmnit veker sv nastaven.
Návrat nahoru
 
     
  asy jsou patn!
asy jsou tm vdy v podku, ovem to, co vidte jsou asy zobrazen v jinm asovm psmu ne v tom, ve kterm se nachzte. Pokud je to tak, zmte si asov psmo v profilu. Berte na vdom, e zmnou asovho psma a podobn nastaven mohou mnit jen registrovan uivatel. Take pokud nejste registrovni, toto je dobr dvod tak uinit!
Návrat nahoru
 
     
  Zmnil jsem asov psmo, ale je to stle patn!
Jste si jisti, e jste zadali asov psmo sprvn, a pesto se li od toho sprvnho, pak tou nejpravdpodobnj odpovd je, e se jedn o letn as. Frum nen stavno na uplatovn rozdlu mezi standardnm a letnm asem, take se me jednat o 1 hodinov rozdl. eenm me bt posunut asovho psma o jednu hodinu po dobu trvn letnho asu.
Návrat nahoru
 
     
  Mj jazyk nen na seznamu!
Zejm administrtor nenainstaloval tento jazyk, nebo jej nikdo do tohoto jazyka zatm nepeloil. Kontaktujte administrtora, ppadn si peklad vytvote sami. Pro vce informac se podvejte na strnky phpBB Group.
Návrat nahoru
 
     
  Jak zobrazm obrzek pod uivatelskm jmnem?
Mon, e jste zaregistrovali pi prohlen pspvk dva obrzky pod uivatelskm jmnem. Ten prvn je obrzek spojen s va rovn, obvykle ve tvaru hvzdiek nebo kostiek ukazujc, kolik pspvk jste ji pidali nebo va pozici ve fru. Pod nm se me nachzet vt obrzek, znm jako "postavika" (avatar), co je vlastn uniktn obrzek kadho uivatele. Zle na administrtorovi, zda postaviky povol i jak s nimi nalo (v jak podob se zobraz). Pokud nemete vyuvat postaviky, pak prv tehdy toto administrtoi zakzali, a vy byste se mli zeptat na dvody (vme, e se hod).
Návrat nahoru
 
     
  Jak zmn svoje zaazen?
Obecn vzato, svoje zaazen pmo zmnit nemete (rovn se objevuj pod vam uivatelskm jmnem v tmatech a na vaem profilu, co zle na pouitm vzhledu). Vtina fr pouvaj hodnocen rovn k rozlien potu vmi pidanch pspvk a k identifikaci uritch uivatel, nap. oznaen modertor a administrtor me mt zvltn vzhled. Prosm, nezatujte frum zbytenm pispvnm jen, abyste doshli vy rovn. Modertor nebo administrtor pak me poet vaich pspvk snit.
Návrat nahoru
 
     
  Kdy kliknu na e-mailov odkaz uivatele, jsem vyzvn k pihlen!
Pouze registrovan uivatel mohou poslat e-mail lidem pes nastaven e-mailov formul (pokud administrtor tuto monost povolil). Toto opaten umouje zbavit se otravnch anonymnch vzkaz a robot, kter sbraj e-mailov adresy.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Jak vlom tma do fra?
Jednoue. Kliknte na pslun tlatko na obrazovce fra nebo tmatu. Mon bude nutn se registrovat, ne budete moci pispt do diskuze. To, co vm je povoleno mete vidt na spodn sti fra nebo tmatu (Nap. Mete pidat nov tma do tohoto fra, Mete hlasovat v tomto fru, atd.).
Návrat nahoru
 
     
  Jak zmnm nebo smau pspvek?
V ppad, e nejste modertor nebo administrtor, tak mete upravovat nebo mazat jen svoje pspvky. Mete upravit zprvu (nkdy jen do omezenho asu po pispn) kliknutm na tlatko upravit. Pokud ji nkdo odpovdl na v pspvek a vy ho upravte, objev se vm malink dodatek u pspvku, kter ukazuje, kolikrt jste tento pspvek upravovali. Tento dodatek se neobjev, pokud zatm nikdo neodpovdl nebo pokud modertor i administrtor zmnili pspvek (ti by mli sami zanechat vzkaz pro jej zmnili). Normln uivatel nemohou pspvek smazat, pokud na nj ji nkdo odpovdl.
Návrat nahoru
 
     
  Jak pidm podpis k mmu pspvku?
Pidat podpis znamen, e si muste nejdv njak vytvoit. To udlte pes strnku Profil. Podpis mete pidat k prv psanmu pspvku zatrenm poloky Pipojit podpis. Mete rovn pidat stejn podpis pro vechny vae pspvky zakrtnutm pslunho polka v nastaven profilu (je mon nepidvat podpis k vybranm pspvkm odstrannm tohoto zakrtnut).
Návrat nahoru
 
     
  Jak vytvom hlasovn?
Vytvoen hlasovn je jednoduch. Kdy pidte nov pspvek (nebo upravujete prvn pspvek, pokud mete) mli byste vidt tlatko Pidat hlasovn pod hlavnm oknem na pidvn pspvk (pokud to nevidte, zejm nemte oprvnn vytvet ankety). Mli byste zadat nzev ankety a pak alespo dv monosti (nastavte napsnm nzev otzky a kliknte na Pidat odpov. Mete tak pidat asov limit pro anketu, kde 0 znamen neomezenou volbu. Poet odpovd, kter mete zadat, uruje administrtor fra.
Návrat nahoru
 
     
  Jak zmnm nebo smau hlasovn?
Je to stejn jako s pspvky, hlasovn mohou bt upravovna pvodnm autorem, modertorem nebo administrtorem. pravu zahjte kliknutm na prvn pspvek v tmatu (toto je vdy s hlasovnm spojeno). Pokud nikdo zatm nehlasoval, pak uivatel mohou vymazat nebo zmnit poloku v hlasovn, v ppad ji uskutenn volby to tak me uinit jen modertor nebo administrtor. Tmto opatenm se sname zabrnit manipulaci s vsledky hlasovn.
Návrat nahoru
 
     
  Pro se nemohu dostat k fru?
Nkter fra mohou bt znepstupnna uritm lidem i skupinm. Ke ten, prohlen, pispvn atd. potebujete zvltn autorizaci, kterou me poskytnout jen modertor a administrtor, take kontaktujte je.
Návrat nahoru
 
     
  Pro nemohu hlasovat v anket?
Hlasovat mohou jen registrovan uivatel (aby nebyly zkresleny vsledky). Pokud jste registrovni a stle nemete volit, zejm nemte oprvnn pstup nebo je hlasovn ji ukoneno.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Co je BBCode?
BBCode je zvltn implementace HTML. O jeho pouit rozhoduje administrtor (mete toto nepovolit pro jednotliv pspvky). BBCode sm o sob je podobn stylu HTML, tagy jsou uzaveny v hranatch zvorkch [ a ] a nabz vt kontrolu nad tm, co a jak se zobraz. Pro vce informac o BBCode si prohldnte prvodce, kterho si mete prohldnout pi odesln pspvku.
Návrat nahoru
 
     
  Mu pouvat HTML?
To zvis na tom, zda vm to administrtor povol. Pokud to mte povoleno, zjistte, e jen nkter tagy funguj, co je bezpenostn funkce, kter zamez zneuit nebo znien vzhledu i zpsoben jinch problm. Pokud je HTML povoleno, mete zase pspvek od pspvku tuto volbu zakzat.
Návrat nahoru
 
     
  Co to jsou smajlky?
Smajlky, neboli emotikony jsou mal grafick obrzky, kter se pouvaj k vyjden vrazu emoc za pouit malho kdu, nap. :) znamen astn, :( znamen smutn. Kompletn seznam smajlk si mete prohldnout pes pspvkov formul. Prosm, snate se tyto smajlky nepeuvat, aby se pspvek nestal neitelnm. Modertor me tak ppadn v pspvek v tomto smru zmnit.
Návrat nahoru
 
     
  Mohu pidvat obrzky?
Obrzky se mohou zobrazovat ve vaich pspvcch, akoliv v souasn dob neexistuje dn funkce k nahrn obrzk pmo do fra. Z tohoto dvodu muste uvst na takov obrzek odkaz, nap. http://www.nekde-na-internetu.cz/muj-obrazek.png. Nemete vytvet odkazy na obrzky umstn na vlastnm PC (pokud to nen veejn pstupn stanice) nebo obrzky za provujcmi mechanismy, nap. schrnky hotmail nebo yahoo, zaheslovan odkazy, atd. K zobrazen obrzku pouijte bu BBCode [img] tag nebo pslun HTML (je-li povoleno).
Návrat nahoru
 
     
  Co to jsou oznmen?
Oznmen asto pinej dleit informace a mli byste je st co nejdve. Oznmen se objevuj na horn sti kad strnky fra, kde jsou uvedeny. Zda mete i nemete pidvat oznmen do fra, zle na tom, zdali vm to administrtor umonil.
Návrat nahoru
 
     
  Co to jsou dleit tmata?
Dleit tmata se objevuj na fru hned pod oznmenmi, ale pouze na prvn strnce. Jsou asto velmi dleit, take si je pette tam, kde jsou. Stejn jako u oznmen rozhoduje administrtor, kte uivatel maj prvo pidvat dleit tmata.
Návrat nahoru
 
     
  Co to jsou uzamen tmata?
Tmata mohou bt uzamena modertorem nebo administrtorem. Nemete odpovdat na zamen tmata ani upravovat sv pspvky. Kad hlasovn je automaticky ukoneno. Tmata mohou bt uzamena z mnoha rznch dvod.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Kdo jsou administrtoi?
Administrtoi jsou lid poven nejvy kontrolou nad celm frem. Tito lid mohou kontrolovat veker chod fra vetn povolovn, zakazovn uivatel, vytven uivatelskch skupin nebo modertor, atd. Maj tak vechny pravomoci modertor na celm fru.
Návrat nahoru
 
     
  Kdo jsou modertoi?
Modertoi jsou jednotlivci (nebo skupiny jednotlivc), jejich prce je starat se o chod fra kad den. Maj prvo upravovat nebo mazat pspvky, zamykat/odemykat, pesouvat, mazat a rozdlovat tmata, kter spravuj. Obecn eeno, modertoi jsou od toho, aby lid nepispvali mimo tma nebo nepidvali otravn materil.
Návrat nahoru
 
     
  Co jsou uivatelsk skupiny?
Uivatelsk skupiny jsou cestou, kterou administrtoi mohou seskupovat uivatele. Kad uivatel me patit do nkolika skupin a kad skupin me bt definovn individuln pstup. To umouje administrtorm snze nastavit nkolik uivatel jako modertory fra nebo jim dt pstup na soukrom frum, atd.
Návrat nahoru
 
     
  Jak se mohu zapojit do uivatelsk skupiny?
Pipojit se do uivatelsk skupiny sta kliknout na odkaz Uivatelsk skupiny (vtinou se nachz v horn sti strnky, ale nemus to bt pravidlem) a pak si mete prohldnout vechny skupiny. Ne vechny skupiny maj oteven pstup, nkter jsou uzaven a nkter maj utajen lenstv. Pokud je skupina oteven, mete zadat o zaazen kliknutm na pslun tlatko. Modertor uivatelsk skupiny mus vai dost schvlit a me se vs zeptat na dvody, pro chcete do skupiny vstoupit. Prosm, nenadvejte modertorovi, pokud va dosti nevyhov. M svj dvod.
Návrat nahoru
 
     
  Jak se stanu modertorem uivatelsk skupiny?
Uivatelsk skupiny jsou pvodn vytvoeny administrtorem a mohou tak ustanovit modertora. Mte-li zjem vytvoit uivatelskou skupinu, pak jako prvnho kontaktujte administrtora soukromou zprvou.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Nemu poslat soukrom zprvy!
Pro toto existuj ti hlavn dvody. Nejste registrovan nebo nejste pihlen, administrtor zakzal posln soukromch zprv pro cel frum nebo to administrtor zakzal pmo vm. Pokud je toto ten dvod, zeptejte se administrtora, pro to tomu tak je.
Návrat nahoru
 
     
  Dostvm nechtn soukrom zprvy!
Plnujeme pidn seznamu ignorovanch uivatel v systmu zasln soukromch zprv. Nyn, pokud dostvte takov zprvy, kontaktujte svho administrtora, kter m tu moc takovmu uivateli zasln zprv zakzat.
Návrat nahoru
 
     
  Dostal jsem spamov a obtn e-mail od nkoho z fra!
To je nm lto. Pspvkov formule obsahuj obrann mechanismy, ktermi se sname vystopovat takovho uivatele. Mli byste napsat administrtorovi a zaslat kopii e-mailu, kter jste obdreli, co je velmi dleit (kvli hlavice, kter potebn informace obsahuje). Oni pak mohou konat.
Návrat nahoru
 
 

 

 
     
  Kdo napsal tento program?
Tento software (v jej nemodifikovan form) je vytvoen, zveejnn a chrnn autorskmi prvy phpBB Group. Je dostupn pod the GNU General Public Licence a me bt voln distribuovn. Pro vce informac kliknte zde.
Návrat nahoru
 
     
  Pro nen k dispozici funkce X?
Tento software byl napsn a licencovn pes phpBB Group. Mte-li dojem, e je poteba pidat njakou funkci, navtivte strnku http://www.phpbb.com a ovte si, co phpBB Group ekne. Prosm, nevkldejte tyto poadavky na frum phpbb.com, phpBB Group pouv sourceforge ke zkouen novch monost. Prosm, protte si fra a ovte si, zda u se nco takovho nezkouelo a nsledujte pslun instrukce.
Návrat nahoru
 
     
  Koho mm kontaktovat ohledn obtnch e-mail nebo prvnch zleitost fra?
Mli byste kontaktovat administrtora tohoto fra. Jestlie ho nemete najt, zkuste nejprve kontaktovat modertora fra a peptejte se na kontakt. Pokud se nic nedje, kontaktujte majitele domny (zkuste vyhledat na "whois") nebo, pokud tato sluba b na freeserveru (nap. yahoo, free.fr, webzdarma, atd.), management nebo oddlen stnost tohoto provozovatele. Vezmte na vdom, e phpBB Group nem vbec dnou moc a neme nijak ovlivnit to jak, kdo a kde spravuje frum. Je tedy absolutn bezpedmtn kontaktovat phpBB Group v jakkoliv prvn zleitosti (nactiutrhn, pomluvy, atd.) nepmo spojen s phpbb.com nebo se samotnm software phpBB. Pokud zalete e-mail phpBB Group o pouit softwaru tet stranou, neoekvejte dnou odpov.
Návrat nahoru
 
 

Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Přejít na:  


Powered by phpBB © 2001-2006
Hrozen theme/template created by nukemods.com
Forums ©


PHP Scripting Language Apache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!

© Kulturní spolek Hrbatý hrozen Šlapanice 2000-2015

Kontakty: info (zavináč) hrbatyhrozen.cz, admin (zavináč) hrbatyhrozen.cz

Web pohání redakční systém © UNITED-NUKE. Všechna práva vyhrazena.